Cases

Hierbij een aantal cases die een goed overzicht geven van mijn dienstverlening in de verschillende sectoren van de zorg.

Gehandicaptenzorg

Case
Een controller van “buiten” de zorg had moeite om grip te krijgen op de zorgspecifieke kennis die noodzakelijk is binnen een zorgorganisatie. Hierdoor ontstonden achterstanden in het werk, en bleven declaratie liggen. Tevens was er geen grip meer op de administratieve organisatie.

Oplossing
Met de betreffende medewerker ben ik een coachingtraject ingegaan. Ik heb hem de zorgspecifieke zaken bijgebracht en tools aangerijkt om de AO/IC weer op orde te krijgen. Samen met de betreffende controller zijn de achterstanden weggewerkt. Het resultaat was dat de organisatie weer “in control” is gekomen.

Ouderenzorg VVT

Case
Twee zorginstellingen werkten intensief samen op administratief gebied. Deze samenwerking is gestopt en er moest een ontvlechting en afrekening over de samenwerkingsperiode komen.

Oplossing
Ik heb een afrekening opgesteld over de samenwerkingsperiode, waarbij een splitsing per organisatie is gemaakt. Hierin is inzichtelijk gemaakt zowel de personele kosten als ook de materiele kosten. Het resultaat was een afrekendocument welke goedgekeurd is door de raden van bestuur. Op basis van deze rapportage heeft de afrekening plaatsgevonden.

Ouderenzorg VVT

Case
Een zorginstelling in de ouderenzorg had tijdelijk onvoldoende bezetting en kennis op de economisch administratieve dienst. Met name voor het opstellen van de kwartaalrapportages en managementinformatie.

Oplossing
Op oproepbasis ben ik ingesprongen om de rapportages op te stellen. Het resultaat hiervan was een goede informatievoorziening voor het management team en Raad van Toezicht. De (uitgebreide) rapportages zijn inclusief een duidelijke toelichting overgedragen aan de instelling.

Jeugdzorg

Case
Een manager finance en control binnen de jeugdzorg ging naar een andere werkgever waardoor een vacature op deze functie ontstond.

Oplossing
Als interimmer heb ik deze vacante periode overbrugd. In deze periode moest de begroting afgerond worden en de jaarrekening opgesteld worden. Tevens moesten subsidie aangevraagd en verantwoord worden. Het resultaat was continuiteit op deze post en een verbeterprogramma voor de managementrapportage.

Gehandicaptenzorg

Case
Een nieuwe medewerker had onvoldoende tijd en kennis om de begroting te maken. Doordat dit laat aan het licht kwam moest in een zeer korte tijd de begroting opgesteld worden.

Oplossing
Binnen de gestelde tijd heb ik me de organisatie eigen gemaakt en de begroting opgesteld. Daarbij heb ik een instructie gemaakt voor de nieuwe medewerker om lopende het begrotingsjaar de realisatie te volgen ten opzichte van de begroting.